Sentiasa Membantu Mencapai Matlamat Anda

Keanggotaan

Keanggotaan Koperasi sehingga 31 Disember 2016 adalah seramai 6492 orang dengan kemasukan Anggota baru seramai 55 orang dan pemberhentian Anggota seramai 239 orang atas sebab-sebab persaraan, pilihan dan juga meninggal dunia.

*Keanggotaan KOTANI berakhir 31 Disember 2016 mengikut Jabatan dan Agensi.

BILJABATAN / AGENSIJUMLAH (ORANG)
1LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)1051
2JABATAN PERTANIAN MALAYSIA (DOA)862
3INSTITUT PENYELIDIKAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI)851
4JABATAN PERIKANAN MALAYSIA (DOF)798
5JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN (DID)737
6JABATAN PERKHIDMATAN VERTERINAR (DVS)490
7LEMBAGA PERTUBUHAN PERLADANG (LPP)476
8LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)346
9KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI (MOA)293
10LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA)207
11AGROBANK (BPM)218
12LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)104
13LAIN-LAIN JABATAN59
JUMLAH ANGGOTA SEHINGGA 31 DISEMBER 20166492