Sentiasa Membantu Mencapai Matlamat Anda

KOTANI Resort Travel & Tours

  • KOTANI Resort Travel & Tours

Kotani Resort Travel & Tours Sdn. Bhd. (KRTT) diperbadankan di Malaysia sebagai anak syarikat Koperasi Kakitangan Kementerian Pertanian Malaysia Berhad yang menumpukan kepada pemasaran dan pengendalian pelancongan dalam negeri dan luar negara, khususnya pelancongan agro. KRTT juga berdaftar dengan Kementerian Kewangan dengan No Pendaftaran Kew : KKKP 2820 ( 287119-K)

Objektif utama KRTT ditubuhkan:

  • Menjadi sebuah syarikat di bawah pengurusan koperasi yang berdaya saing dan maju dalam apa jua bidang.
  • Memberi kemudahan kepada semua anggota koperasi dan orang ramai untuk mendapatkan kemudahan pelancongan.
  • Mendapatkan pulangan yang boleh dikongsi oleh semua anggota.
  • Memberi peluang perniagaan dan perkhidmatan kepada anggota yang berminat.

Pakej Pelancongan :

  • Ibadah dan ziarah - Umrah
  • Dalam negeri - Pulau Redang , Kuching, Sabah, etc.
  • Luar Negara – Phuket Thailand, Beijing China, Padang Indonesia, etc.
  • Menganjurkan seminar, team building, dan kursus.

Category: Kotani

Share: