Sentiasa Membantu Mencapai Matlamat Anda

Skim Perlindungan Insurans Berkelompak

Setiap ahli yang mencarum dengan KOTANI secara tidak langsung merupakan ahli insurans Great Eastern. Great Eastern menawarkan beberapa insurans menarik yang dapat membantu ahli KOTANI.

BILJENIS SKIMGS 2401/GS 134 RM33/BULAN (RM)GS 3423/GS 144 RM15/BULAN (RM)
136 Penyakit Kritikal30,000.0015,000.00
2Kematian Biasa30,000.0015,000.00
3Kematian Akibat Kemalangan60,000.0030,000.00
4Hilang Upaya Kekal (Penyakit)30,000.0015,000.00
5Hilang Upaya Kekal (Kemalangan)60,000.0030,000.00
6Khairat Kematian2,000.002,000.00
7Elaun Hospital30.00/hari