KEANGGOTAAN

Keanggotaan

Keanggotaan Koperasi sehingga 31 Disember 2018 adalah seramai 5962 orang dengan kemasukan anggota baru seramai 25 orang dan anggota yang telah diluluskan berhenti seramai  303 orang atas sebab-sebab persaraan, pilihan dan juga meninggal dunia.

*Keanggotaan KOTANI berakhir 31 Disember 2018 mengikut Jabatan dan Agensi.

BIL

JABATAN/AGENSI

JUMLAH

1

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN

701

2

JABATAN PERIKANAN MALAYSIA

707

3

JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR

452

4

JABATAN PERTANIAN MALAYSIA

850

5

KEMENTERIAN PERTANIAN & INDUSTRI ASAS TANI

285

6

LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)

296

7

LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)

956

8

INSTITUT PENYELIDIKAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI)

745

9

LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

431

10

LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA

85

11

AGROBANK

211

12

LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA)

203

13

LAIN-LAIN JABATAN/AGENSI

40

JUMLAH ANGGOTA SEHINGGA 31 DISEMBER 2018

5962

  • No. 33-1, Wisma KOTANI, Jalan Tasik Selatan 3, Metro Centre, Bandar Tasik Selatan, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia
  • 03 – 9056 4730 / 03-9056 4731
  •  pengurus@kotani.com.my
  •  03 – 9056 4729

Hakcipta Terpelihara Koperasi Kakitangan Kementerian Pertanian Malaysia Berhad (KOTANI) | “Sentiasa Membantu Mencapai Matlamat Anda”

Privacy Use | Terms of Use | FAQ