KEANGGOTAAN

Keanggotaan

Keanggotaan Koperasi sehingga 31 Disember 2016 adalah seramai 6492 orang dengan kemasukan Anggota baru seramai 55 orang dan pemberhentian Anggota seramai 239 orang atas sebab-sebab persaraan, pilihan dan juga meninggal dunia.

*Keanggotaan KOTANI berakhir 31 Disember 2016 mengikut Jabatan dan Agensi.

BIL

Jawatankuasa Perniagaan & Pelaburan

Jawatankuasa Perniagaan & Pelaburan

1

LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)

1051

2

JABATAN PERTANIAN MALAYSIA (DOA)

862

3

INSTITUT PENYELIDIKAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI)

851

4

JABATAN PERIKANAN MALAYSIA (DOF)

798

5

INSTITUT PENYELIDIKAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI)

851

6

JABATAN PERKHIDMATAN VERTERINAR (DVS)

490

7

LEMBAGA PERTUBUHAN PERLADANG (LPP)

476

8

LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)

346

9

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI (MOA)

293

10

LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA)

207

11

AGROBANK (BPM)

218

12

LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)

104

13

LAIN-LAIN JABATAN

59

JUMLAH ANGGOTA SEHINGGA 31 DISEMBER 2016

6492

  • No. 33-1, Wisma KOTANI, Jalan Tasik Selatan 3, Metro Centre, Bandar Tasik Selatan, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia
  • 03 – 9056 4730 / 03-9056 4731
  •  pengurus@kotani.com.my
  •  03 – 9056 4729

Hakcipta Terpelihara Koperasi Kakitangan Kementerian Pertanian Malaysia Berhad (KOTANI) | “Sentiasa Membantu Mencapai Matlamat Anda”

Privacy Use | Terms of Use | FAQ