KEANGGOTAAN

Pembiayaan KOTANI

Koperasi Kakitangan Kementerian Pertanian Malaysia Berhad (KOTANI) ada menyediakan pembiayaan Al-Bainah untuk semua anggota KOTANI yang layak.
Antara pembiayaan yang ditawarkan di KOTANI adalah :-
 • Pembiayaan Peribadi Al-Inah
 • Pembiayaan Al-Inah Kecemasan
 • Pembiayaan Al-Inah Pendidikan
 • Pelancongan
 • Bantuan Khas Perayaan
 • Bai’ Bithaman Ajil / Barangan
 • Insurans dan Cukai Jalan

Had Pembayaran

Jumlah maksima pembiayaan ini ialah sejumlah RM 50,000.00.Pembiayaan ini dihadkan kepada enam belas 16 x gaji pokok bulan jumlah pendapatan pemohon dicampurkan modal yuran terkumpul semasa anggota, mengikut yang mana lebih rendah.

tempoh bayaran balik

Bayaran balik pembiayaan bermula dari bulan berikutnya setelah pembiayaan dikeluarkan sehingga tamat tempoh pembiayaan.
 • Pembiayaan RM5,000.00 ke bawah – 60 bulan.
 • Pembiayaan RM5,001.00 hingga RM10,000.00 – 72 bulan.
 • Pembiayaan RM10,001.00 hingga RM 150,000.00 – 120 bulan.
 • Pembiayaan Bertindih

Kecuali dengan kebenaran Lembaga pembiayaan bertindih dibenarkan selepas bayaran ansuran pembiayaan telah dibayar sebanyak enam (6) kali bayaran. Semua baki pembiayaan lama ditolak daripada jumlah pinjaman yang diluluskan.

Semua jenis pembiayaan yang dikeluarkan akan dikira kadar pengambilan untung seperti berikut:-

Tempoh Pembiayaan Kadar Pengambilan Keuntungan:

 • 6 – 18 bulan 6% setahun
 • 24 – 30 bulan 6.25% setahun
 • 36 – 42 bulan 6.50% setahun
 • 48 – 54 bulan 6.75% setahun
 • 60 – 120 bulan 7% setahun

Bagi  tahun 2019 bermula Januari sehingga Jun sebanyak RM 356,539.75 telah dikeluarkan oleh KOTANI kepada anggota dalam pelbagai bentuk pinjaman yang telah ditawarkan. Peruntukan pembiayaan yang dikeluarkan memberikan kemudahan kepada semua anggota KOTANI membuat pinjaman bagi tujuan seperti berikut :

 • No. 33-1, Wisma KOTANI, Jalan Tasik Selatan 3, Metro Centre, Bandar Tasik Selatan, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia
 • 03 – 9056 4730 / 03-9056 4731
 •  pengurus@kotani.com.my
 •  03 – 9056 4729

Hakcipta Terpelihara Koperasi Kakitangan Kementerian Pertanian Malaysia Berhad (KOTANI) | “Sentiasa Membantu Mencapai Matlamat Anda”

Privacy Use | Terms of Use | FAQ