KEANGGOTAAN

Tuntutan Tabung

Bagi menjaga kebajikan Anggota, KOTANI telah menyediakan dua (2) jenis tabung untuk kemudahan dan manfaat Anggota iaitu Tabung Kebajikan dan Tabung Khairat Kematian yang mana kesemua tabung ini terbuka kepada Anggota, pasangan dan anak-anak.

1) Tabung Kebajikan

  • Elaun Hospital / Malapetaka
Syarat-syarat bagi tuntutan Tabung Kebajikan Elaun Hospital/Malapetaka adalah seperti berikut:
  • Wang Pelajaran
Syarat-syarat bagi tuntutan Tabung Kebajikan Wang Pelajaran adalah seperti berikut:

2) Tabung Khairat Kematian

Syarat-syarat bagi tuntutan Tabung Khairat Kematian adalah seperti yang berikut:

  • No. 33-1, Wisma KOTANI, Jalan Tasik Selatan 3, Metro Centre, Bandar Tasik Selatan, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia
  • 03 – 9056 4730 / 03-9056 4731
  •  pengurus@kotani.com.my
  •  03 – 9056 4729

Hakcipta Terpelihara Koperasi Kakitangan Kementerian Pertanian Malaysia Berhad (KOTANI) | “Sentiasa Membantu Mencapai Matlamat Anda”

Privacy Use | Terms of Use | FAQ